1 "Wait Wait Wait" - Cai Xukun


2 "Life After You Left Beijing" -  Joker Xue 3 "The Lunar Song" -  Jackie Chan / Cai Xukun