1. Christmas Has You - You Zhangjing (Nine Percent) 
2. Across - Han Mubo (Awaken-F) 
3. Imagination - Modern Brothers 
4. You're Cold Like The Wind (Live) - Hu Yanbin 
5. The Sound of Falling Snow (Live) - Zhou Shen
6. The Same As - Roy Wang (TFBOYS)
7. I Sing To You - Guo Congming 
8. Let Me Stay By Your Side (Live) - Han Dongjun
9. Memory (Live) - Zhou Shen 
10. Can You Sit Next To Me? - Wen Junhui (Jun Seventeen)